Logo Monero مونرو $۱۸۸.۱۷ ۵,۶۸۴,۲۴۲ تومان ۶.۷ % XMR
نامنوع احراز هویت راحتی امنیت خرید و فروش رمز ارزها ۱ Ledger Nano X
سخت افزاری
.
.
.
۳۵+۶۸توکن
۲ Ledger Nano S
سخت افزاری
.
.
.
۱۸۹+۱۹۷توکن
۳ CoinPayments Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۳۴+۱۷توکن
۴ Monero Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن
۵ BitFi
سخت افزاری
.
.
.
۱۳+۵۰۳۸توکن
۶ Guarda Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۲۶+۲۳توکن
۷ Freewallet
نرم افزاری
.
.
.
۲۱+۷۳توکن
۸ CoinSpot
نرم افزاری
.
.
.
۲۳+۳۲توکن
۹ Waves Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۴+۷توکن
۱۰ Edge
نرم افزاری
.
.
.
۴+۸توکن
۱۱ Atomic Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱۳+۵۱۳۶توکن
۱۲ Holy Transaction
نرم افزاری
.
.
.
۸+۱۱توکن
۱۳ MyMonero Wallet
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن
۱۴ Satowallet Exchange
نرم افزاری
.
.
.
۲۷+۳۱توکن
۱۵ Circle Invest
نرم افزاری
.
.
.
۳+۹توکن
۱۶ EO.Finance
نرم افزاری
.
.
.
۳+۷توکن
۱۷ BitCron
نرم افزاری
.
.
.
۲+۶توکن
۱۸ XMR Wallet
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن
۱۹ Mobi
نرم افزاری
.
.
.
۳+۶توکن
۲۰ Monero GUI
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن
۲۱ Abra
نرم افزاری
.
.
.
۱۲+۱۹توکن
۲۲ Monero Core Client
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن
۲۳ CAKE wallet
نرم افزاری
.
.
.
۲+۶توکن
۲۴ Trustee Wallet
نرم افزاری
.
.
.
۱+۸توکن
۲۵ Monerujo
نرم افزاری
.
.
.
---+۱توکن